home home ontstaan ontstaan wat - wanneer wat - wanneer doel doel kaarsjes bestellen kaarsjes bestellen links links vorige jaren vorige jaren
                Ieder jaar de 2e zondag van december om 19u
Doelstellingen  Worldwide Candle Lighting zo breed mogelijk in Vlaanderen bekend maken en daardoor het sterven van kinderen meer bespreekbaar maken. Mensen motiveren om op lokaal gebied een evenement te organiseren rond Worldwide candle Lighting en zo een moment van steun te realiseren voor ouders van overleden kinderen. Het stilstaan, even een moment denken over leven en dood.
doel doel